رانندگی در اسپانیا: 16 موردی که می تواند در تابستان امسال شما را با قانون به مشکل براند
جدای از جرایم معمول رانندگی که در کشورهای سراسر جهان وجود دارد، اسپانیا طیف وسیعی از جرایم قابل مجازات را دارد که می تواند منجر به جریمه های 500 یورویی برای رانندگان شود که بسیاری از آنها به ویژه در ماه های تابستان رایج هستند.

دیدگاهتان را بنویسید