مادرید در سفر بعدی به اسپانیا انتظار “احترام” از میلی دارد
اسپانیا از خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین خواسته است که اگر طبق برنامه در اواخر هفته جاری از مادرید بازدید کند، پس از ایجاد یک بحران سیاسی در آخرین سفر خود، “احترام” نشان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید