راهبه های شورشی اسپانیایی از واتیکان بر سر معامله ملکی جدا شدند
جامعه راهبه‌ها در صومعه‌ای قرن پانزدهمی در شمال اسپانیا از کلیسای کاتولیک رومی بر سر یک اختلاف مالکیت و اختلافات اعتقادی که منجر به پیوستن آنها به یک کشیش مرتد شد، جدا شدند.

دیدگاهتان را بنویسید