سوپرمارکت های اسپانیا که بیشتر از همه قیمت ها را افزایش داده اند
یافته‌های سازمان اصلی نظارت بر مصرف‌کنندگان اسپانیا نشان می‌دهد که کدام سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای اسپانیایی بیش از همه در افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر مقصر هستند.

دیدگاهتان را بنویسید