راه‌های زیادی که اسپانیایی‌ها با چهره‌تان خطاب می‌کنند، اگر شما گستاخ هستید
اگر با یک فرد اسپانیایی از مرز عبور کرده اید، احتمال زیادی وجود دارد که آنها یکی از تعدادی از عبارات اسپانیایی را که به صورت یا سر اشاره دارد، استفاده کنند. دلیل جالب اینجاست.

دیدگاهتان را بنویسید