در اسپانیا: طاعون پشه ها در والنسیا و روستاهای دیکتاتوری
در Inside Spain این هفته، ما به چگونگی رهاسازی 1.3 میلیون پشه عقیم والنسیا برای مقابله با طاعون حشرات نگاه می کنیم و چگونه روستاهایی که به نام دیکتاتور اسپانیایی فرانکو نامگذاری شده اند، از قانونی که آنها را مجبور به تغییر نام می کند سرپیچی می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید