راهبه های اسپانیایی پس از ادعای فرقه، اختلاف مالکیت تکفیر شدند
روز شنبه فاش شد که واتیکان 10 راهبه را از شمال اسپانیا پس از ماه ها ناآرامی بر سر یک اختلاف ملکی و در میان ادعاهایی که آنها به یک فرقه تعلق دارند، تکفیر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید