طرحی برای کاتالونیا برای مدیریت امور مالی خود جدا از اسپانیا
جدایی‌طلبان کاتالونیا برای به دست آوردن استقلال مالی بیشتر از دولت اسپانیا بر “Financial singular” فشار می‌آورند، اما این پیشنهادها با سیاست‌های سطح ملی مرتبط است.

دیدگاهتان را بنویسید