تعداد بیشتر خارجی ها و تعداد خانوارهای مجرد بیشتر: اسپانیا در آینده اینگونه خواهد بود
در عرض سه دهه، ارقام جدید نشان می‌دهند که اسپانیا همچنان بیشتر از تعداد تولدها مرگ و میر خواهد داشت، رشد جمعیت عمدتاً ناشی از مهاجرت خواهد بود و یک سوم کل خانوارها توسط یک نفر اشغال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید