در تصاویر: طوفان در مادرید ویران می کند
یک طوفان قدرتمند شامگاه سه شنبه در پایتخت اسپانیا ویرانی به پا کرد و هرج و مرج را در پی آن به جا گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید