اگر یک خاموشی بزرگ رخ می داد اسپانیا چه واکنشی نشان می داد؟
سکانس های روز قیامت و اخبار جعلی باعث شده است که چشم انداز اختلال ملی و اروپایی عجیب به نظر برسد، اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این قاره به چنین رویداد مهمی نزدیک شده است. اگر چنین وضعیت اضطراری وجود داشته باشد، مقامات اسپانیا چه واکنشی نشان خواهند داد؟

دیدگاهتان را بنویسید