مادرید به ساکنانی که دوچرخه برقی بخرند تا 600 یورو پرداخت خواهد کرد
شورای شهر مادرید به عنوان بخشی از طرح خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در پایتخت اسپانیا، نیمی از قیمت را به ساکنانی که دوچرخه برقی تا سقف 600 یورو خریداری می کنند، پرداخت خواهد کرد. اینها الزامات است.

دیدگاهتان را بنویسید