18 کلمه جالب اسپانیایی که از زبان اسپانیایی کولی آمده است
Caló، همانطور که رومی اسپانیایی نامیده می شود، به شدت بر زبان عامیانه و محاوره اسپانیایی تأثیر گذاشته است، از کلماتی برای “باحال” تا “منحرف”، “دیوانه” و غیره. در اینجا 18 کلمه استفاده شده در اسپانیا که توسط “گیتانوس” ابداع شده اند، آورده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید