داخل اسپانیا: لیون مستقل و آیا روز کاری کوتاهتر کار می کند؟
در Inside Spain این هفته، به این می پردازیم که چرا استان لئون اسپانیا دیگر نمی خواهد بخشی از Castilla y Leon باشد و چرا همه از کاهش برنامه ریزی شده دولت اسپانیا در ساعات کاری روزانه راضی نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید