آخرین لحظه: چگونه اظهارنامه مالیات بر درآمد خود را در اسپانیا تکمیل کنید
آخرین مهلت برای 2023-2024 اسپانیا “Declaración de la Renta” (اظهارنامه مالیاتی سالانه) امروز دوشنبه 1 ژوئیه است. اگر هنوز این کار را نکرده اید وحشت نکنید، این راهنمای گام به گام می تواند به شما کمک کند تا در آخرین لحظه این فرآیند را با موفقیت به پایان برسانید.

دیدگاهتان را بنویسید