نظر: برتری ستاره های جوان سیاه پوست نشان دهنده کمک مهاجران به اسپانیا است
لمین یامال و نیکو ویلیامز هر دو فرزندان نسل اول مهاجران به اسپانیا هستند. رنگ پوست و عملکرد قابل توجه آنها در یورو 2024 گویای تغییرات جمعیتی کشور و اتکا به مهاجرت برای سرپا ماندن است.

دیدگاهتان را بنویسید