هفت ساحل در مادرید برای لذت بردن از این تابستان (بله، آنها وجود دارند)
“Aquí no hay playa” (اینجا ساحلی وجود ندارد) آهنگ دهه 1980 لوس رفرسکوس، معروف مادرید است، اما در واقع کاملاً درست نیست. مادرید ممکن است خط ساحلی نداشته باشد، اما چندین سواحل دارد که می توانید در آن ها خنک شوید و آب تنی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید