پلیس والنسیا با جریمه های شدیدتر فشار بر آپارتمان های توریستی را افزایش می دهد
پلیس والنسیا در حال تشدید سرکوب آپارتمان های توریستی غیرقانونی در این شهر است و تعداد جریمه ها و شکایات مردم محلی در سال گذشته افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید