بیان روز اسپانیایی: Dieta del cucurucho
زمانی که تابستان فرا می رسد، اسپانیایی ها اغلب به شوخی می گویند که رژیم می گیرند تا در ساحل زیبا و سالم به نظر برسند. اما واقعاً “dieta del cucurucho” شیطان چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید