فاش شد: برنامه اسپانیا برای محدود کردن اقامت ماهانه نیز
چندین شهر اسپانیا اخیراً به آپارتمان های توریستی که در Airbnb تبلیغ می شوند، اعلام جنگ کرده اند. اما اکنون دولت قصد دارد با اجاره های موقت نیز سرکوب کند، اقدامی که به عشایر دیجیتال و تازه واردان ضربه خواهد زد.

دیدگاهتان را بنویسید