چرا قانون ممنوعیت تماس های هرزنامه اسپانیا شکست خورد؟
یک سال پس از تصویب قانونی برای جلوگیری از تماس‌های ناخواسته با افراد از سوی شرکت‌ها (از جمله جریمه‌های سنگین برای متخلفان)، بسیاری در اسپانیا هنوز آن را دریافت می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید