قانون پاکسازی ادرار سگ در خیابان های اسپانیا چیست؟
اگر صاحب سگ هستید، می‌دانید که باید مسئولیت‌پذیر باشید و بخشی از این مسئولیت شامل تمیز کردن هر روز آشفتگی است، اما بسیاری از مردم ادرار کردن سگ را فراموش می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید