هشت روستای ساحلی در اسپانیا با گردشگران بسیار کمتر در تابستان
تابستان به اسپانیا رسیده است و گردشگران نیز در سالی که پیش‌بینی می‌شود رکورد دیگری از نظر تعداد بازدیدکنندگان باشد، وارد شده‌اند. خوشبختانه هنوز مکان هایی وجود دارد که می توانید در کنار ساحل خنک شوید و از ازدحام مسافران دوری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید