جامعه کمتر شناخته شده آنگلیکن در اسپانیا کاتولیک
اسپانیا به‌عنوان یکی از کاتولیک‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شود، اما کلیساهای آنگلیکان و سایر کلیساهای انگلیسی زبان در این کشور وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید