دادستان های اسپانیا در حال تحقیق از متا در مورد استفاده از داده های هوش مصنوعی هستند
دادستان‌های اسپانیا روز پنجشنبه گفتند که در حال تحقیق درباره مالک فیس‌بوک متا به‌ظن نقض قوانین حفاظت از داده‌ها با استفاده از داده‌های کاربران برای آموزش برنامه هوش مصنوعی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید