9 موردی که در مورد جشنواره گاوبازی سن فرمین اسپانیا نمی دانستید
جشنواره سان فرمین پامپلونا مشهورترین جشنواره با مضمون گاو نر در جهان است. آن را دوست داشته باشید یا از آن متنفر باشید، حقایق جالب زیادی در مورد این رویداد وجود دارد که احتمالاً نمی دانستید، از پریدن ممنوع از چشمه تا دویدن گاو نر برای بچه ها.

دیدگاهتان را بنویسید