تظاهرات ضد مهاجران در جزایر قناری اسپانیا صدها نفر را به خود جلب کرد
صدها نفر روز شنبه در جزایر قناری علیه هجوم مهاجران به مجمع الجزایر اسپانیا که از آغاز سال 2024 بیش از 19000 مهاجر را پذیرفته است، تظاهرات کردند.

دیدگاهتان را بنویسید