داخل اسپانیا: خودکشی قبل از اخراج و بحث گاو نر
در Inside Spain این هفته، به این می‌پردازیم که چگونه خودکشی دو خواهری که در شرف اخراج از خانه‌شان بودند، خشم جامعه اسپانیا را برانگیخته است، و چگونه با شروع جشنواره گاو نر در پامپلونا، ظلم به حیوانات دوباره به اخبار باز می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید