اسپانیا به عنوان چهارمین کشور برتر برای زندگی خارجی ها در جهان رتبه بندی شده است
این رتبه بندی جدید اسپانیا را در بین 10 کشور برتر جهان برای اقامت مهاجران قرار می دهد و موقعیت خود را بالاتر از همسایگان اروپایی خود حفظ می کند که از نظر مهاجران وضعیت بسیار بدتری داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید