نظر: اسپانیایی ها باید تفنگ آب خود را در جای دیگری نشانه بگیرند، نه به سمت گردشگران




اعتراضات اخیر اسپانیا علیه گردشگری انبوه روز شنبه زمانی به اوج خود رسید که معترضان خشمگین در بارسلون به گردشگران آب پاشیدند و به آنها گفتند “به خانه بروید”. آیا واقعا آنها را مسئول بحران مسکن کشور می دانند؟

دیدگاهتان را بنویسید