بررسی واقعیت: آیا واقعاً می توانید برای ادرار کردن در دریا در اسپانیا جریمه شوید؟
اخیراً در اسپانیا، به‌ویژه در رسانه‌های بریتانیا، چندین داستان جریمه برای ادرار کردن در دریا منتشر شده است، پس حقیقت چیست؟ آیا واقعاً می‌توان این کار را اجرا کرد، یا شهرداری‌ها فقط «ناراحتی می‌کنند»؟

دیدگاهتان را بنویسید