زندان رفتن در اسپانیا چگونه است؟
آیا زندان های اسپانیا به همان اندازه که در ایالات متحده می تواند بد باشد؟ زندانیان در پشت میله ها چه حقوقی دارند و چه نوع زندان هایی وجود دارد؟ در اینجا نگاهی به زندگی روزمره در زندان های اسپانیا می اندازیم.

دیدگاهتان را بنویسید