توضیح داده شده: چگونه در اسپانیا به فیزیوتراپیست مراجعه کنیم
اگر به درمان فیزیوتراپی در اسپانیا نیاز دارید، در اینجا چیزی است که باید در مورد آن بدانید، از مدت زمانی که باید منتظر ارجاع بهداشت عمومی باشید تا اینکه آیا تحت پوشش بیمه های خصوصی است یا خیر و به طور متوسط ​​هزینه یک جلسه فیزیوتراپی چقدر است.

دیدگاهتان را بنویسید