نحوه پرداخت هزینه ویزای دیجیتال عشایر در اسپانیا
بخشی از فرآیند درخواست ویزای دیجیتالی عشایری در اسپانیا شامل پرداخت هزینه ای است که در اسپانیایی “tasa” نامیده می شود. در اینجا نحوه پرداخت هزینه پردازش درخواست ویزای خود آورده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید