پنکه سقفی در مقابل تهویه مطبوع در اسپانیا: کدام یک ارزش بهتری نسبت به پول ارائه می دهد؟
هنگامی که دمای هوای تابستان در اسپانیا بالا می‌رود، باید تمام راه‌های ممکن برای خنک شدن را بررسی کنید. سوال بزرگ این است که آیا یک پنکه سقفی کار را به اندازه کافی خوب انجام می دهد یا هزینه اضافی یک کولر گازی ارزش آن را دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید