آلیکانته اعتراض دیگری به گردشگری انبوه در اسپانیا می خواند
روز شنبه، 13 ژوئیه، شهر آلیکانته در کوستا بلانکا اعتراضی علیه گردشگری انبوه و تأثیر منفی آن بر زندگی ساکنان محلی برگزار می کند، مکان دیگری در مسیر گردشگری اسپانیا که نیاز به صحبت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید