چرا بحث و جدل بر سر مراقبت از خردسالان مهاجر در اسپانیا شکل گرفته است؟
موضوع جابجایی مهاجران زیر سن قانونی از جزایر قناری به سایر بخش‌های اسپانیا، جناح راست اسپانیا را دچار تفرقه کرده است و به طور بالقوه منجر به فروپاشی ائتلاف‌ها در مناطقی می‌شود که مرکز و راست افراطی با هم حکومت می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید